تاثیر AHCC روی HPV

آیا قارچ شیتاکه می تواند HPV را ریشه کن کند؟ | تاثیر AHCC روی درمان زگیل تناسلی

ویروس پاپیلومای انسانی یا HPV شایع ترین عفونت قابل انتقال از راه مقاربت است. با وجود شیوع آن، هیچ درمان سریعی برای آن وجود ندارد. یک مط...

ادامه مطلب