• تاثیر گانودرما روی بیماری های خودایمنی: قارچ گانودرما به عنوان قارچ فنا ناپذیری در چین و سایر کشورهای آسیایی از ۲۰۰۰ سال پیش استفاده می‌شده است (۱۹۹۴ ,.Shiao et al). از این قارچ چندین ترکیب مهم با قدرت تنظیم کننده سیستم ایمنی قابل توجه جدا شده اند که سبب شده قارچ گانودرما برای بیماری‌های خودایمنی مفید باشد. از جمله پلی ساکاریدها (به ویژه بتا-دی- گلو کان)، پروتئین ها (به ویژه ۸-Ling Zhi) و تری ترپنوئید (۲۰۰۱ ,Jong and Birmingham, 1992; Gao and Zhou).

  برای سفارش قارچ گانودرما اصل با ما در ارتباط باشید.

  انواع بیماری‌های خودایمنی

  • دیابت نوع ۱
  • آرتریت روماتوئید (RA) Rheumatoid arthritis
  • پسوریازیس (Psoriasis)/ آرتریت پسوریاتیک (psoriatic arthritis).
  • اسکلروز چندگانه (Multiple sclerosis)
  • لوپوس اریتماتوز سیستمیک (Systemic lupus erythematosus)
  • بیماری التهابی روده (Inflammatory bowel disease).
  • بیماری آدیسون (Addison’s disease).
  • بیماری گریوز (Graves’ disease).

  سایر بیماری های خودایمنی نادر

  • Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (EGPA)
  • Guillain-Barre syndrome.
  • Kawasaki disease.
  • Mixed connective tissue disease (MCTD)
  • Myasthenia gravis.
  • Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria (PNH)
  • POEMS syndrome.
  • Retroperitoneal fibrosis.
  گانودرما برای بیماری‌های خودایمنی

  گانودرما برای بیماری‌های خودایمنی

  نحوه عملکرد قارچ گانودرما روی بیماری‌های خودایمنی

  سایر ترکیبات همچون استروئیدها و ژرمانیوم آلی نقش مهمی در فعالیت تنظیم ایمنی این قارچ دارند. اثرات اصلی تنظیم سیستم ایمنی با این مواد مؤثره حاصل از قارچ گانودرما عبارت است از تحریک تقسیم میتوز و افزایش فعالیت سلول های مؤثر بر سیستم ایمنی (همچون ماکروفاژها، کشنده های طبیعی و سلولهای T)

  تحریک سلول های مؤثر بر سیستم ایمنی، منجر به تولید سیتوکین هایی همچون انترفرون (INF)، انترلوکین ها (IL) و عامل نکروز کننده تومور (-TNF) می شود.
  بیشتر از ۱۰۰ نوع پلی ساکارید از قارچ گانودرما جدا شده است. به نظر می رسد بتا- دی- گلوکانها (یعنی پلی ساکاریدهای تولید کننده دی-گلوکز در اثر هیدرولیز اسیدی)، از نظر بیولوژیکی فعال هستند( ۲۰۰۰ ,Mizuno et al., 1981; Mizuno et al., 1982; Gao)
  تغییر گروه های دی -گلوکوسیل در زنجیره جانبی بتا- دی- گلوکانها، موجب افزایش فعالیت ضد توموری می شود. شواهد حاکی از آن است که بتا-دی- گلوکانها با باندشدن به پذیرنده مکمل غشای نوع ۳
  بر روی سلول های مؤثر بر سیستم ایمنی (از جمله ماکروفاژها)، پاسخ های بیولوژیکی را تحریک می کند (۲۰۰۰ ,.Battle et al., 1998; Mueller et al). ناحیه باندشدن بتاگلوکان در CR3، در یک ناحیه از CD116 که در انتهای C در L-domain قرار دارد، نقشه یابی شده است. کمپلکس پذیرنده – لیگاند جزئی از سلول می شود و رخدادهای بین سلولی پس از باندشدن گلوکان – پذیرنده، مشخص و تعیین شده است (۱۹۹۶ ,.Muller et al). شواهد اولیه حاکی از آن است که KB-NF فعال می شود.(۱۹۹۸ ,.Battle et al).

  تاثیر تری ترپنوئید روی بیماری های خودایمنی

  بیش از ۱۰۰ تری ترپنوئید از اندام باردهی این قارچ و همچنین از میسلیوم آن جداسازی شده اند شامل تری ترپنوئیدهای نوع لانوستان شدیدا اکسید شده می باشند. (مثلا گانودریک اسید، لوسیدنیک اسید
  گانودرمیک اسیدها، لوسیدون، گانودرال، و گانودرولها). برخی از این تری ترپنوئیدها فعالیت تنظیم کننده سیستم ایمنی دارند (۱۹۹۹ ,Kim and Kim)

  تاثیر پروتئین های تنظیم کننده سیستم ایمنی

  پروتئین های تنظیم کننده سیستم ایمنی نظیر لینگ ژی-۸ (۸-LZ) از قارچ گانودرما جداسازی شده اند (۱۹۸۹ ,.Tanaka et al). فعالیت های زیستی اصلی لینگ ژی-۸ شبیه به لکتین ها است و همچنین نقش تحریک میتوز در سلولهای طحال موش و لنفوسیت های محیطی انسان و به هم چسبیدن سلول های قرمز خون در گوسفند در شرایط کشت آزمایشگاهی را نیز دارا می باشد. اخیرا پروتئین تنظیم کننده سیستم ایمنی Fip – gts از قارچ G. tsugae خالص سازی شده است (۱۹۹۷ ,.Lin et al).

  تاثیر پلی ساکاریدهای گانودرما روی بیماری های خودایمنی

  عصاره های قارچ گانودرما حاوی پلی ساکاریدها و لینگ ژی-۸ اثرات تحریک میتوز بر سلولهای تک هسته ای خون محیطی انسان (PBMC) دارند (۱۹۸۹ ,.King et al). در مطالعات in vitro و in vivo در موش، روشن شده است که عصاره های محلول در آب قارچ گانودرما می توانند تولید انترلوکین ۲ توسط سلول های اسپلنوسیت (طحال) را در حضور هیدروکوتیزون تحریک نمایند (۱۹۹۳ ,.Zhang et al).
  عصاره های خام محلول در آب به دست آمده از قارچ گانودرما، فعال کننده خوبی برای لنفوسیت های T انسانی هستند. در این مورد، آنها تولید سیتوکین هایی همچون IL-1 IL-6 ،IL-2  و ۱۰-IL را تحریک می نمایند (۱۹۹۹ ,.Wang et al., 1997; Mao et al).

  یک فراکسیون پلی ساکاریدی به دست آمده از قارچ گانودرما (GLB)، تولید انترلوکین ۲ را به صورت وابسته به دز، تحریک می کند. هنگامی که این فراکسیون در غلظت ۲۰۰ میکروگرم بر میلی لیتر به کار برده شد، سمیت لنفوسیتهای T سیتوتوکسیک را به میزان ۱۰۰٪ افزایش داد (۱۹۹۲ ,Lei and Lin). لینگ ژی-۸ همچنین فعالیت سلولهای T را از طریق تنظیم سیتوکین موجب می شود. تحریک سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان توسط لینگ ژی-۸ منجر به تولید انترلوکین ۲ و تنظیم مناسب بیان پذیرنده آن می شود. لینگ ژی-۸ همچنین تشکیل توده را در سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان تحریک می کند که ناشی از افزایش محسوس در بیان مولکول پیوندی بین سلولی (۱-ICAM) است ( ۱۹۹۳ ,.Haak-Frendscho et al).

  گانودرما برای بیماری های خودایمنی خوبه؟

  ترکیبات متنوع به دست آمده از قارچ گانودرما (نظیر تری ترپنوئیدها، پروتئین ها و پلی ساکاریدها) اثرات برجسته ای بر تنظیم سیستم ایمنی دارند: از جمله افزایش فعالیت سلول های T مؤثر، سلول های کشندهی طبیعی و ماکروفاژها. تا کنون، هیچ محصول خالص بتا-گلوکانی به طور صنعتی از این قارچ به دست نیامده است. با این وجود، به نظر می رسد بتاگلوکان یکی از اولین پاسخ های زیستی باشد که برای آن، ساز و کار عمل سلولی مقدمتا در سطح پذیرنده اختصاصی تعریف شده است. از آنجایی که عملکرد دفاعی سیتوتوکسیک میزبان مربوط به ترکیب بتاگلوکان برای سلولهای هدف دارای iC3b اختصاصی شده است، نقش آن در شروع دفاع میزبان به اختصاصی عمل کردن پادتن بستگی دارد.

  تاثیر گانودرما روی پسوریازیس 

  گانودرما بخاطر داشتن ترکیبات منحصر بفرد و همچنین تاثیرات مثبتی که بر روی بدن میگذارد میتواند در درمان و کنترل بیماری پسوریازیس نقش مهمی داشته باشد. علائم بیماری پسوریازیس با تجویز مقدار موثر قارچ گانودرما به بیمار کاهش می یابد و این مقدار با افزایش بیان ژن های IL-1Ra و IL-10 همراه بوده که موجب بهبود بیماری گردیده است.

  تاثیر گانودرما روی بیماری ویتیلیگو

  به کمک گانودرما حملات ناشی از سیستم ایمنی بدن که در بیماری ویتیلیگو با حمله به سلولهای تولید رنگدانه در پوست رخ میدهد تا حد بسیار زیادی کنترل می شود. همچنین با تنظیم ترشح سایتوکاین ها، باعث کاهش التهاب سیستماتیک بدن و کنترل بیشتر سیستم ایمنی می‌شود.

  آیا بیماری های خودایمنی با گانودرما از بین می روند؟

  اگرچه بیشتر بیماری های خودایمنی برای همیشه از بین نمی روند، اما می توانید به کمک گانودرما علائم خود را درمان، بیماری خود را مدیریت کنید و  از زندگی لذت ببرید!

  در کنار مصرف گانودرما برای بیماری خود ایمنی رعایت چه مواردی الزامی است؟

  کنترل استرس: استرس محرک بیماری خودایمنی است. استرس ممکن است باعث تحریک هورمون های عصبی شود که می تواند منجر به اختلال در تنظیم ایمنی شود. ضمنا اگر از دارو برای بیماری خودایمنی خود استفاده می‌کنید لازم است قبل از مصرف گانودرما با پزشک خود مشورت کنید.

   

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۳ رای

  1 دیدگاه در “تاثیر گانودرما روی بیماری های خودایمنی

  1. ناشناس گفت:

   گانودرما برای بیماری‌ خودایمنی مخصوصا پسوریازیس خوبه. مرسی

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *