بهترین قارچ ها برای روده

بهترین قارچ ها برای سلامت روده شما: بررسی اثر ۶ قارچ دارویی

سلامت روده از اهمیت بسیاری برخوردار است و تعادل میکروبیوم روده در حفظ سلامت آن نقش بسزایی دارد. قارچ‌ها به عنوان یکی از اجزای مهم میکرو...

ادامه مطلب

بهترین قارچ برای مغز

بهترین قارچ‌ ها برای مغز: یال شیر، گانودرما و چاگا

بهترین قارچ‌ ها برای مغز: مغز یکی از اسرارآمیزترین اعضای بدن است. نحوه عملکرد مغز پزشکان، دانشمندان، روانشناسان و فیلسوفان را برای قرن‌...

ادامه مطلب