اختلال-روانشناختی

قارچ ها خطر اختلال های شناختی را کاهش می دهند

اختلال شناختی به مجموعه  ای از اختلال ها و بیماری های عصبی گفته می شود. که می تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (بصورت پایدار یا گذرا ...

ادامه مطلب