درمان سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم

سرطان دهانه رحم یکی از قابل درمان ترین انواع سرطان است. در این مقاله قصد داریم تا با آنچه که لازم است درباره ی این سرطان بدانید اشاره ک...

ادامه مطلب

قارچ لینگ ژی - قارچ ریشی

گانودرما از دیدگاه موسسه ملی سرطان آمریکا

قارچ های دارویی صدها سال است که عمدتا در کشورهای آسیایی برای درمان عفونت ها استفاده می شود. اخیراً، آنها همچنین در درمان بیماری های ریو...

ادامه مطلب

اسپور گانودرما باعث بهبود خستگی ناشی از سرطان می شود

اسپور گانودرما هنگامی که قارچ گانودرما بالغ می شود، اسپور یا هاگ آزاد می کند. اسپور یک واحد تولید مثل تک سلولی است که توسط قارچ هایی م...

ادامه مطلب